Δευτέρα, 28 Νοεμβρίου 2016

ΕΛΛΗΝΑ ΑΝΕΡΓΕ ΠΛΗΡΩΝΕ...Τι ΜΙΣΘΟ παίρνει η ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ του ΤΣΙΠΡΑ;

Η ψυχολόγος κ.Νοτοπούλου διορίστηκε στις 23.11.2016 ως προϊσταμένη στο Γραφείο Θεσσαλονίκης της γενικής Γραμματείας Πρωθυπουργού,
διορισμός που όπως θα δείτε δημοσιεύεται και στο ΦΕΚ. Σύμφωνα με την εγκύκλιο 2/1015/ΔΕΠ (5-1-2016) του αναπληρωτή υπουργού Οικονομικών Γιώργου Χουλιαράκη, για το νέο μισθολόγιο στο Δημόσιο, ο μισθός "ειδικών θέσεων 1ου βαθμού" διαμορφώνεται ως εξής (σελίδα 7 της εγκυκλίου):

Με τις διατάξεις της παρ. 7 ορίζεται ότι οι μηνιαίες αποδοχές των προϊσταμένων των ειδικών γραφείων της Γενικής Γραμματείας Πρωθυπουργού, της Γενικής Γραμματείας της Κυβέρνησης και της Γενικής Γραμματείας Συντονισμού, είναι ίσες με αυτές των υπαλλήλων Ειδικών Θέσεων 1ου βαθμού. 

Δηλαδή ο βασικός μισθός τους ορίζεται στο ποσό των 1.960 € μηνιαίως, ενώ παράλληλα δικαιούνται και το επίδομα θέσης ευθύνης της υποπ. αγ της περ. α της παρ. 1 του άρθρου 16 (600 €), δηλαδή συνολικά 2.560 ευρώ...

πηγη
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...