Σάββατο, 21 Ιανουαρίου 2017

ΕΣΚΑΣΕ…ΤΕΡΑΣΤΙΟ ΣΚΑΝΔΑΛΟ

Ο δημοσιογράφος και συγγραφέας Ιωάννης Παπαζήσης και ο οικονομολόγος και συγγραφέας Τζανέτος Γκούσκος, μέσα από κρατικά έγγραφα
αποκαλύπτουν το τεράστιο σκάνδαλο πολλών δις ευρώ που έγινε για τον προυπολογισμού αλλά και το τι πρέπει να γίνει πριν γυρίσουμε στην δραχμή.
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...