Τρίτη, 31 Ιανουαρίου 2017

Σε κατάσταση «Έκτακτης Ανάγκης» η Ευρώπη - Καταρρέουν Τράπεζες!

Σε κατάσταση «Έκτακτης Ανάγκης»…
Το…κακό χρέος από τα «τοξικά» δάνεια των Ευρωπαϊκών Τραπεζών ξεπερνά τα 910 δισεκατομμύρια ευρώ!
 
Ο πρόεδρος της ΕΒΑ (Ευρωπαϊκή Τραπεζική Αρχή), Aντρέα Ενρία, παρουσίασε σχέδια για το πώς οι ευρωπαϊκές τράπεζες μπορούν να πουλήσουν ορισμένα από τα μη εξυπηρετούμενα δάνεια τους σε μια «εταιρεία διαχείρισης ενεργητικού».
Τα δάνεια θα αγοράζονται από την bad bank στην «πραγματική οικονομική τους αξία», μετά από due diligence. Στη συνέχεια θα πρέπει τα δάνεια να πωλούνται σε αυτή την τιμή μέσα σε διάστημα τριών ετών.

Η EBA δεν έχει την αρμοδιότητα να ξεκινήσει από μόνη της τις διαδικασίες για τη δημιουργία μιας ευρωπαϊκής bad bank.
 
Προκειμένου να ξεκινήσει το συγκεκριμένο εγχείρημα θα απαιτηθεί στήριξη από τον δημόσιο τομέα.

Οπως δήλωσε ο κύριος Εnria «κάποιο είδος της κρατικής παρέμβασης ώστε να ξεκινήσει αυτή η διαδικασία είναι χρήσιμη». Kατ’ επέκταση η δημιουργία μιας τέτοιας δευτερογενούς αγοράς απαιτεί κάποιους δημόσιους πόρους ώστε στη συνέχεια να υπάρξει προσέλκυση και ιδιωτικών κεφαλαίων. 
 
Το ζήτημα είναι η δημιουργία μιας δευτερογενούς αγοράς κόκκινων δανείων ώστε τα δάνεια να μην αγοράζονται σε πολύ χαμηλή τιμή και οι τράπεζες εγγράφουν μεγάλες ζημιές.
 
Με δεδομένο πως η Γερμανία, η μεγαλύτερη οικονομία της Ευρωζώνης παγίως αντιτίθεται σε ό,τι συνιστά τραπεζικό ρίσκο καθώς οι Γερμανοί φορολογούμενοι είναι που επιβαρύνονται περισσότερο για τη διάσωση των τραπεζών, γίνεται κατανοητό πως το εγχείρημα είναι επιθυμητό να υιοθετηθεί πριν τις γερμανικές εκλογές, σχολίαζαν κάποιες πηγές με γνώση του θέματος.
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...