Νέες ραγδαίες εξελίξεις λαμβάνουν στα σύνορα Πολωνίας και Ρωσίας καθώς και στο Καλίνινγκραντ από τις πολωνικές δυνάμεις και το ΝΑΤΟ, που προδικάζουν όμως άσχημα γεγονότα...